Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános szerződési feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a http://cheef.hu. online áruházat üzemeltető Ecorgan Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a cheef.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az infrastruktúra biztosításában (online shop felület bérbeadása, tárhelyszolgáltatás) részt vesz a ShopRenter.hu Kft. (a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató).

1.A Weboldalon forgalmazott termékek ismertetése.

A Ecorgan Kft.cheef.hu webáruházában első sorban konyhatechnikai eszközöket vásárolhat.

2.A Szolgáltató adatai

Cég neve: Ecorgan Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezés: Ecorgan kft.)

Képviselő neve: Galli Miklós

Székhely: 6640, Csongrád Ipari Park u. 2.

Postacím: 6640, Csongrád Ipari Park u. 2.

Cégjegyzékszám: 06 09 005709

Cégbejegyzés kelte: 1998.03.31.

Bejegyző bíróság megnevezése: Szegedi Törvényszék, mint cégbíróság

Adószám: 11595562-2-06

IBAN: HU70104050732831268200000000

Bank: K AND H BANK ZRT.(KERESKEDELMI ES HITELBANK RT)

Telefonszám: +3663570880

Email: cheef@ecorgan.hu

Honlap: http://www.ecorgan.hu/

3. A Tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév: ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

Cégjegyzék szám: 09 09 020636

Adószám: 23174108-2-09

Telefonszáma: +36-1/234-5012

Email: info@shoprenter.hu

Honlap: https://www.shoprenter.hu/

4. A szerződés létrejötte

4.1     A szerződésre vonatkozó általános szabályok

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik, és a Felek között jön létre. A Weboldalon történő vásárlásra az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai vonatkoznak.

A Szolgáltató és az Ügyfél között a szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az Ügyfélhez intézett, elfogadásra vonatkozó kifejezett nyilatkozatával az Ügyfél megrendelését elfogadja. A szerződés olyan feltételekkel jön létre, ahogyan azt a Szolgáltató az Ügyfélnek a megrendelést követően visszaigazolta.

A szerződés nyelve a magyar.

A Felek között létrejött szerződés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja és a létrejöttét követő 5 évig őrzi, így utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

A Szolgáltató fenntartja jogát jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.

Az Ügyfél felelős az általa a regisztráció során, illetve a megrendelés leadásakor megadott adatok valóságáért és pontosságáért.

4.2     A weboldalon található információk

A Weboldalon valamely termékről megjelenő, a termékre jellemző részletes információk (pl. képek, szállítási határidők, raktárkészlet, árak) tájékoztató jellegűek.

A Weboldalon található árak bruttó árak, melyek a jogszabály alapján felszámítandó ÁFA-t tartalmazzák.

4.3     A vásárlás menete

4.3.1         Rendelés leadása

A megrendelések leadása a Weboldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://cheef.hu webcímről elérhető webshopban.

A termékeket az Ügyfél a mellettük található "kosárba", vagy a termékoldalon található "kosárba rakom" gomb megnyomásával teheti az elektronikus kosarába.

Az Ügyfél a megrendelés során megadja a szállításhoz szükséges adatokat, majd a „fizetés” gombra kattintva léphet tovább, és választhatja ki a számára megfelelő fizetési módot.

A termék a kosárba helyezett terméklistáról a megnevezése (és képe) mellett feltüntetett „törlés” gomb segítségével a megrendelés folyamata során bármikor törölhető.

A személyes adatok kezelésére vonatkozóan a Szolgáltató részletes adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik, melyet az Ügyfél a megrendelést megelőzően megtekinthet a weboldalon. A megrendelést csak azután véglegesítheti az Ügyfél, hogy nyilatkozott arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatást, valamint jelen ÁSZF-et elolvasta, és ezek tartalmát elfogadja.

A folyamat végén, a „megrendelem” gombra kattintással véglegesíthető a rendelés.

A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.

A rendeléssel kapcsolatos automatikus tájékoztatást és visszaigazolást a Szolgáltató elektronikus úton küldi el az Ügyfél részére, a megrendeléstől számított legfeljebb 48 órán belül. Ez az automatikus visszaigazolás még nem jelenti Szolgáltató részéről az ajánlat elfogadását. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Szolgáltató feldolgozza a megrendelést, majd a részletes tájékoztatást és a megrendelés teljesítésének feltételeit elektronikus levélben közli az Ügyféllel. Ez utóbbi levél jelenti Szolgáltató részéről az ajánlat elfogadását.

4.3.2         Fizetés

Az ügyfél a következő fizetési módok közül választhat:

·         online bankkártyás fizetés

·         utánvét

Az egyes fizetési formák feltételeiről és díjairól a Szolgáltató a Weboldalon tájékoztatja az Ügyfelet.

4.3.3         Átvételi és szállítási információk

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – az Ügyfél által a megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.

A Szolgáltató biztosítja a megrendelt termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.

A Szolgáltató a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

A szállítás díja az üzemeltető logisztikai partnerei esetében:

- Bruttó 40000 Ft rendelési érték felett ingyenes

- ezalatt bruttó 2500 Ft.

A jogszabályi kötelezettség alapján választható MPL szállítási módok esetében az MPL díjszabásával kalkulált mindenkori ár.

Az utánvét beszedés összegére eltérő összeghatárok vannak fuvarozónkként. Kérjük, utánvétes rendelés esetén érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál az összeghatárokról.

A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás díjáról a megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a szállítással kapcsolatos értesítések és közlések csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé.

A Szolgáltató elektronikus úton értesíti az Ügyfelet, ha a tervezettől eltérő időben tudja csak átadni a megrendelt terméket.

4.3.3.1         Hulladék elszállítása

Amennyiben a régi (elektronikai hulladéknak minősülő) készülékét új készülék vásárlásával egyidejűleg kívánja átadni részünkre házhoz szállításkor, úgy a régi készülék elszállítását a rendelési folyamat során a megjegyzés rovatban feltüntetve tudja kérni. Az elszállításnak külön költsége nincs. Az új készülék megrendeléssel azonos rendeltetésű és számú készüléket szállítunk el.

Kérjük, hogy a szállító/futár érkezésének időpontjára a régi készüléket szállításra alkalmas állapotra (víz-, gáz-, elektromos hálózatról leválasztva, jég-, vízmentesített, tiszta állapotban) készítse elő. Előkészítés elmulasztása esetén a régi készülék elszállítását a szállító szolgálat megtagadja.
 

4.4     A szerződés módosítása, elállás

A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre írásban, elektronikus levélben van lehetőség.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató az Ügyfelet erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

A Kormányrendelet értelmében az Ügyfél a termék kiszállítását megelőzően indoklás nélkül elállhat.

Az Ügyfél az elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a fenti határidőn belül feladni. Az elállás közölhető a cheef@ecorgan.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy a postacímre megküldött ajánlott levélben. Az elállás gyakorolható az alábbi letölthető nyilatkozat-minta (link) felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó más egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató az érkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus levélben visszaigazolja.

A kézhezvétel időpontja a számlával, illetve a futártól kapott nyugtával igazolható.

Elállás esetén az Ügyfél a terméket köteles saját költségén, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási/felmondási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató címére, vagy átadni a Szolgáltatónak; a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, amennyiben a termék visszaküldése megtörtént, visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén az Ügyfelet kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte.

A Szolgáltató kizárólag sértetlen állapotú és sértetlen csomagolású termék esetén fogadja el az elállást, és téríti vissza a termék árát.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételét kéri, vagy ahhoz kifejezetten hozzájárul.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésből, valamint az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

4.5     Szavatosság, jótállás, garancia

A szavatossági és jótállási igények intézésére a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben és a termékhez mellékelt jótállási jegyben foglaltak az irányadók.

4.5.1         Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Az Ügyfél – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon (és a szerződés teljesítésétől számított legfeljebb két éven) belül közölni.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl csak az a feltétele, hogy az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.5.2         Termékszavatosság

A termék hibája esetén az Ügyfél – választása szerint – a 4.5.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·         a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan az Ügyfél nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

4.5.3         Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles a Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek vonatkozásában.

Minden, a Szolgáltató által értékesített termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással.

A Szolgáltató által értékesített minden olyan termék esetében, amely jótállással rendelkezik, az Ügyfél a szállításkor különálló jótállási jegyet kap.

A jótállás időtartama:

  • 10.000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  • 250 000 forint eladási ár felett három év.

A Szolgáltató az általa értékesített bizonyos termékek esetében további önkéntes jótállást (garanciát) vállal, melynek feltételeit az 1. sz. melléklet, valamint a jótállási jegy tartalmazza.

A jótállási határidő a termék Ügyfél részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha az Ügyfél a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt az Ügyfél a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Ügyfél nem igényli a vételár arányos leszállítását, és az Ügyfél nem kívánja a terméket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása

3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

4. elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállási igényeikkel az Ügyfelek a Szolgáltatóhoz fordulhatnak. Amennyiben a Szolgáltató nem tudja a hibát maga kijavítani, intézkedik a termék megfelelő szervizbe továbbításáról.

A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató intézkedik a termék kicserélésével kapcsolatban.

Amennyiben a cserére nincs mód, az Ügyfél választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Javítás esetén a jótállási idő újra kezdődik.

Az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossággal kapcsolatos jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

4.6     Panaszok kezelése

Az Ügyfelek panaszaikkal írásban, illetve telefonon kereshetik meg a Szolgáltatót, az alábbiak szerint:

-          Szállítással, rendeléssel, a webshoppal kapcsolatos panasz esetén a cheef@ecorgan.hu email

-          Termékkel kapcsolatos reklamáció esetén a 06 63 570 889 telefonszámon vagy a https://service.ecorgan.hu weboldalon

Jogvita esetén az Ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

1. Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Elnök: Dr. Gőbölös Réka
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Levelezési cím: 3501 Miskolc  Pf.  376.
Telefonszáma: (46) 501-090
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

3. Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Levelezési cím: 1253 Budapest  Pf.  10.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

4. Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Elnök: Dr. Horváth Péter Károly
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

5. Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Elnök: Dr. Csapó Csilla
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

6. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
Telefonszáma: (96) 520-217
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/hu; www.gymsmkik.hu/bekelteto
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

7.Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

8. Pest Vármegyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1) 792-7881
Elnök: Dr. Nadrai Géza
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu; www.pestmegyeibekelteto.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon.

5. Egyéb rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a Fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

A Weboldalon történő megrendeléssel kapcsolatban a Szolgáltató (mint adatkezelő) az Ügyfél (mint érintett) személyes adatait kezeli. Az adatkezelésre vonatkozóan az Ügyfél elérheti a Szolgáltató részletes adatvédelmi tájékoztatóját itt: (http://www.ecorgan.hu/letoeltheto-dokumentumok/adatvedelmi-tajekoztato)

 

 

1.    sz. melléklet                          

 

KITERJESZTETT GARANCIA ÉS FELTÉTELEK

 

Kiterjesztett garancia

Az Ecorgan Kft. a jogszabály szerint kötelező jótálláson felül számos termékcsoport esetében vállal kiterjesztett (gyártói, forgalmazói) garanciákat. A kiterjesztett garancia esetenként feltételekhez kötött (regisztráció, szakszerviz általi beüzemelés, stb.). A kiterjesztett garanciaidők minden esetben a vásárlás dátumától kezdődnek, függetlenül attól, hogy a beüzemelést ki és mikor végezte el.

A kiterjesztett garancia ideje alatt a rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező olyan meghibásodás, mely a funkcionalitást akadályozza és alkatrész cserével javítható, a vásárlót nem terheli semmilyen javítási költség. Vélt hiba, szoftver sérülés, szándékos vagy súlyos gondatlanságból fakadóan keletkezett meghibásodás esetén a kivizsgálás ill. javítás költségét a vásárlónak kell állnia.

 

Hogyan érvényesíthető a kiterjesztett garancia és mire vonatkozik

A terméket használó személy és regisztrált termék(ek) adatai egy, az Ecorgan által működtetett - az érvényes adatvédelmi törvényeknek megfelelő - zárt rendszerben vannak tárolva. Az információs rendszer mellet a kiterjesztett garancia a regisztrációs jótállási jeggyel és számlával érvényesíthető. A kiterjesztett garancia az alapjótálláson, ill. standard jótálláson felül kizárólag a készülék kijavítására vonatkozik feltéve, hogy gyári eredetű a meghibásodás, továbbá az alapjótállási időt követően történő alkatrész csere esetén a jótállási igény elévülése nem kezdődik újra, valamint elállás és készülék csere nem érvényesíthető

 

5+ év PRÉMIUM (forgalmazói) korlátozott garancia. ( +2 év funkcionalitás alkatrész csere garancia)

A forgalmazó (Ecorgan Kft.) az alábbiakban részletezett feltételek teljesülése esetén kiterjesztett garanciát vállal az itt felsorolt termékkörökre.

+2 év funkcionalitás (alkatrész csere) garancia

A +2 év kiterjesztett garancia feltétele

-        a vásárlástól számított 3 hónapon belüli regisztráció a www.regisztracio.ecorgan.hu / termék regisztráció oldalon

-        a regisztrációkor készült kiterjesztett jótállási jegy és a vásárlást igazoló számla bemutatása (amelyen a termék egyértelműen beazonosítható)

-        és bizonyos készülékek esetében az Ecorgan által feljogosított szakszerviz általi üzembe helyezés (díjköteles). A beüzemelési díjak rögzítettek, de nem tartalmazzák a telepítéshez szükséges segédanyagokat. A beüzemelési díjat a regisztrációkor, a felhasznált segédanyagokat a helyszínen a telepítő szerviznek kell a készülék üzembe helyezésekor fizetni.

Funkcionalitás garancia minden olyan alkatrész meghibásodásra vonatkozik, mely a rendeltetés szerű használatot akadályozza. Nem tartoznak a garancia hatálya alá az alábbi alkatrész cserék:

-          esztétikai meghibásodásból adódó alkatrész csere

-          minden nemű világítás

-          akkumulátor

-          sütőtér sérülés

-          kiegészítők (rács, fiók, üveg alkatrészek)

-          tömítések, ajtó tömítések

-          vízkő által okozott, külső behatásból származó és karbantartás hiányából adódó alkatrész meghibásodás

-          időzítő pontatlanságából adódó meghibásodás

-          szoftver sérülés

-          távirányító

·          

„5+ garancia”

Az itt leírt kiterjesztett garancián felül vállaljuk, hogy 5 év után is biztosítjuk a készülékekhez a szakszerű szervizszolgáltatást. Amennyiben a készüléke nem javítható, vagy a javítás költsége a készülék értékéhez képest aránytalanul magas, jelentős kedvezményt biztosítunk új készülék vásárlásához és beüzemeléséhez.

 

1.       SMEG

Regisztrációhoz és szakszerviz általi üzembe helyezéshez kötött kiterjesztett garancia érvényes az alábbi készülékekre:

-          sütő, sütő mikrohullámú üzemmóddal, kombi gőzpároló, gőzpároló, elektromos főzőlap, gázfőzőlap, szabadon álló tűzhelyek, cooker, elszívóval egybe épített indukciós főzőlapok, vákuum fiók, mosogatógép, mosógép.

Csak regisztráció szükséges a kiterjesztett garanciához az alábbi termékek esetén (szakszerviz általi üzembe helyezést nem igényel):

-          hűtőszekrények, borhűtők, edénymelegítő fiók, páraelszívók, beépíthető kávégép, szárítógép, sokkoló hűtő

Az 5+ év prémium kierjesztett garancia a SMEG konyhai kiskészülékekre nem vonatkozik.

Minden készülék esetén garanciavesztéssel jár a használati utasításban leírt időszakos/rendszeres karbantartási vagy tisztítási feladatok (így pl. a vízkőtelenítés) elmulasztása.

 

2.       ELICA

Regisztrációhoz és szakszerviz általi üzembe helyezéshez kötött kiterjesztett garancia érvényes az alábbi készülékekre:

-          elektromos főzőlapok, elszívóval egybe épített indukciós főzőlapok

Csak regisztráció szükséges a kiterjesztett garanciához az alábbi termékek esetén (szakszerviz általi üzembe helyezést nem igényel):

-          páraelszívók

 

3.       EVIDO

Regisztrációhoz és szakszerviz általi üzembe helyezéshez kötött kiterjesztett garancia érvényes az alábbi készülékekre:

-          sütő, gázfőzőlap, szabadon álló tűzhelyek, elektromos főzőlapok, mosogatógép

Csak regisztráció szükséges a kiterjesztett garanciához az alábbi termékek esetén (szakszerviz általi üzembe helyezést nem igényel):

-          mikrohullámú sütő, páraelszívók, hűtőszekrények.

 

4.       SILVERLINE

Csak regisztráció szükséges a kiterjesztett garanciához az alábbi termékek esetén (szakszerviz általi üzembe helyezést nem igényel):

-          páraelszívók

 

A fentiektől eltérő kiterjesztett garanciák

5.       BLANCO „5+ garancia”

Feltételekhez kötött 3 év teljes körű gyártói jótállás, és ezen felül további 2 év kiterjesztett forgalmazói garancia érvényes az alábbi termékekre:

-          rozsdamentes mosogató, silgranit mosogató, kerámia mosogató, csaptelepek

A kiterjesztett garancia érvényesítéséhez a terméket a vásárlástól számított 3 hónapon belül regisztrálni kell. A kiterjesztett garancia kizárólag a regisztrációkor készült kiterjesztett jótállási jeggyel érvényesíthető.

A kiterjesztett garancia mosogatók esetében az igazolhatóan gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodásokra (felületi elváltozások, repedések) vonatkozik. Külső behatásokból származó, vagy a használati utasítástól eltérő használatból, rendszeres karbantartás és tisztítás elmaradásából eredő felületi elváltozásokra, repedésekre, törésre a garancia nem vonatkozik. A kiterjesztett garancia a vásárlót a termék kicserélésére jogosítja, nem terjed ki a ki- és beszerelés valamint a szállítás költségeire.

A mosogatók kiegészítőire (leeresztő, szifon, vágódeszka, gyümölcsmosó tál, stb.) a kiterjesztett garancia nem érvényes.

Csaptelepek esetében a kiterjesztett garancia a csapteleptest gyártási- vagy anyaghibából eredő meghibásodására vonatkozik. A használati utasításban leírt karbantartás hiányából vagy helytelen vegyszer alkalmazásából bekövetkező felületi elváltozásokra, vízkő miatti felületi lepattogzódásra, elszíneződésre a kiterjesztett garancia nem vonatkozik.

A termék elszíneződése, vagy felületi foltképződés az esetek túlnyomó többségében a nem megfelelő tisztítás és karbantartás (elsősorban vízkövesedés) miatt keletkezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ilyen elváltozások nem tartoznak sem az alapjótállás sem a kiterjesztett garancia körébe. Ha a reklamáció kivizsgálása során beigazolódik, hogy a vásárló panaszát a helytelen vagy elmaradt tisztítás vagy karbantartás okozta, a felülvizsgálat és a felülvizsgálat során alkalmazott tisztítás költsége a vásárlót terheli. A tisztítás költségéről a „szerviz szolgáltatás feltételei” tájékoztatóban tájékozódhat.

+ garancia 5 éven felül:

A terméket az 5 éves kiterjesztett garancia lejárta után is felülvizsgáljuk, amennyiben a termékkel szemben panasszal él a Fogyasztó. A felülvizsgálat eredményétől függően (amennyiben gyártási- vagy anyaghiba megállapítható), a gyártó dönthet a termék kicserélése mellett.

 

6.       HITACHI hűtőszekrények

A HITACHI hűtőszekrényekre a fentiektől eltérően 4 év teljes körű jótállás és 10 év kompresszor garancia érvényesíthető a termék regisztrációja esetén. A terméket a vásárlástól számított 3 hónapon belül regisztrálni kell.

 

7.       SMEG konyhai kiskészülékek

A vásárlástól számított 3 hónapon belüli regisztráció esetén 3 év teljes körű forgalmazói jótállást vállalunk az alábbi készülékekre:

-           kézi mixer, robotgép, turmixgép, indukciós tejhabosító, filteres kávéfőző, kávéfőző, gyümölcsprés, kávédaráló

 

8.       RITTER konyhai beépíthető kisgépek

A RITTER beépíthető konyhai kisgépekre 5 év teljes körű gyártó jótállás érvényesíthető abban az esetben, ha a termék asztalos vagy a konyha stúdió szakembere által lett beépítve. A kiterjesztett garancia igazolásához a termék regisztrációjára, vásárlási számlára, számlával igazolt beépítésre és a kiterjesztett jótállási jegy bemutatására van szükség.

 

Kiterjesztett garancia alá nem tartozó termékek:

1.       EVIDO, BLANCO Mida, Mili, Mila és  Daras csaptelep

2 év gyártói jótállás érvényes jótállási jeggyel igazolva (lásd a termékhez csatolt jótállási jegyet)

2.       SILVERLINE 1200-1201 páraelszívók, külső motor; TURBOAIR TILLY páraelszívók; hulladékgyűjtők; egyéb mosogatótálak és csaptelepek.

3.       INSINKERATOR konyhamalac

 

Termék regisztráció és egyszeri díj/üzembe helyezési díj fizetés a kiterjesztett garancia érdekében:

A kiterjesztett garanciát a www.ecorgan.hu  termék regisztráció alatt a megvásárolt termék tulajdonosa tudja kérni feltéve, ha fogyasztónak minősül. A termék regisztráció során a rendszer jelzi, ha az adott termékre a kiterjesztett jótállás csak szakszervíz általi beüzemelés esetén vehető igénybe (egyúttal a beüzemelés díjáról is tájékoztat). Amennyiben elfogadja feltételeinket és rögzíti a regisztrációt a rendszer elküldi az Ön e-mail címére a regisztrációs számot. Beüzemelés esetén a rendszer által jelzett díjat az Ecorgan bankszámla számára kell átutalni, a megjegyzés rovatban a „Regisztráció” és a regisztrációs szám feltüntetésével. Az összeg beérkezését követően a szerviz felveszi Önnel a kapcsolatot és előzetes időpont egyeztetés követően a készüléke(ke)t üzembe helyezi. Az üzembe helyezésre nem kötelezett készülékek esetében a regisztrációt 5 munkanapon belül visszaigazoljuk.

Amennyiben az üzembe helyezéshez szükséges feltételek nem biztosítottak, az üzembe helyező szerviz megtagadhatja a beüzemelést. A meghiúsult üzembe helyezés költsége, az átutalt összegen felül a Fogyasztót terheli.

A regisztráció jóváhagyását követően a regisztrált termékhez tartozó kiterjesztett garancia jegyet nyomtassa ki vagy mentse el telefonjára, és a javítás alkalmával a javítást végző technikusnak kérjük mutassa be. A kiterjesztett garanciára való jogosultságot javításkor a számla és kiterjesztett garancia jegy együttes felmutatása igazolja.

Ha a termék a kiterjesztett jótállás ideje alatt nem javítható, akkor az Ecorgan azonos paraméterekkel rendelkező termékre cseréli. A csere során a termék ki- és beépítésének költsége a Megrendelőt terheli. A termék új termékre való cseréje esetén a kiterjesztett PRÉMIUM garancia az új termékre vonatkozóan csak abban az esetben indul újra, ha a fentiekben részletezett feltételek (pl. regisztráció, beüzemelés) az új termékre vonatkozóan teljesülnek.

Az Ecorgan Kft, mint magyarországi forgalmazó fent tartja a jogot arra, hogy a kiterjesztett jótállást a használati és beépítési utasítások be nem tartása és idegenkezűség esetén bármikor visszavonja. A visszavonás nem jár a kiterjesztett garancia költségének visszatérítésével.

 

Jelen tájékoztató és szabályok 2021. január 1-től visszavonásig érvényesek!

Ecorgan Kft.